جشنواره لباس محلی ایران در شیراز / تصاویر

نخستین جشنواره ملی علمی- تخصصی شناخت و آموزش لباس های محلی ایران اسلامی و تزیینات روی آن سه شنبه در شیراز گشایش یافت. این جشنواره و نمایشگاه جانبی آن پنجشنبه 17 اردیبهشت به کار خود پایان می دهد.

جشنواره لباس محلی ایران در شیراز

 جشنواره لباس محلی ایران در شیراز

جشنواره لباس محلی ایران در شیراز

جشنواره لباس محلی ایران در شیراز

جشنواره لباس محلی ایران در شیراز

جشنواره لباس محلی ایران در شیراز

جشنواره لباس محلی ایران در شیراز

جشنواره لباس محلی ایران در شیراز

ایرنا