زمان واریز یارانه تیر ماه

پرتال خبری واکنش: مدیرعامل سازمان هدفمندسازی یارانه ها اعلام کرد:

پنجاه و سومین مرحله یارانه نقدی مربوط به تیرماه سالجاری ساعت ۲۴ روز پنجشنبه ۲۵ تیر ماه سال جاری به حساب سرپرستان خانوارها واریز و قابل برداشت خواهد شد.
اکبر ایزدی افزود: یارانه این دوره نیز همانند ۵۲ مرحله گذشته ۴۵ هزار و ۵۰۰ تومان برای هر فرد است که به حساب سرپرستان خانوار واریز می شود.

زمان واریز یارانه نقدی مرداد ماه اعلام شد