زهرا اشراقی و جای خالی پدر / عکس

زهرا اشراقی با انتشار این عکس در صفحه اینستاگرامش نوشت: كاش هنوز بچه بودم و لبخند شيرينت را با تمام وجودم حس ميكردم . اين روزا بيشتر از هميشه به تو احتياج دارم . برايم دعا كن بهترين باباي دنيا

زهرا اشراقی و جای خالی پدر

صفحه اجتماعی زهرا اشراقی