سلفی گرفتن جالب دختران پیشمرگه قبل از نبرد با داعش / تصاویر

سلفی گرفتن جالب دختران پیشمرگه قبل از نبرد با داعش

سایت “رأی الیوم” تأکید کرد که این عکسها در شهر اربیل عراق و قبل از اعزام این نیروها به نبرد با داعش گرفته شده است.

سلفی گرفتن جالب دختران پیشمرگه قبل از نبرد با داعش

دختران پیشمرگه قبل از نبرد با داعش

سلفی گرفتن جالب دختران پیشمرگه قبل از نبرد با داعش

 

العالم