ماشین بازی خونین پسران پولدار در اتوبان تهران

چندی پیش به ماموران پلیس غرب تهران خبر یک درگیری خونین رسید که بلافاصله موضوع را در دستور کار خود قرار دادند و با حضور در محل حادثه به تحقیق در این رابطه پرداختند.

با حضور ماموران پلیس در محل درگیری مشخص شد که دو پسر جوان بر سر موضوعی با یکدیگر درگیر شده و یکی از این دو پسر با ضربات مشت و لگد دیگری روانه بیمارستان شده است.

 ماشین بازی خونین پسران پولدار در اتوبان

با اطلاع ماموران از این حادثه خیلی زود متهم دستگیر شد و کارآگاهان برای تحقیق به سراغ شاکی در بیمارستان رفتند.

وی که به شدت زخمی شده بود به ماموران گفت: با خودروی زانتیای خودم در اتوبان می رفتم که ناگهان این پسر با خودروی سانتافه خود کنارم آمد و شروع به کورس گذاشتن کرد، من هم با او کورس گذاشتم ولی این پسر خیلی وحشتناک رانندگی می کرد و مرتب می خواست به خودروی من صدمه بزند تا جاییکه خودروی خود را متوقف کردم. او هم وقتی دید من متوقف شدم ایستاد و از ماشینش پیاده شد. او به سمت من آمد و شروع کرد به درگیری و در نهایت مرا کتک زد.

با این اظهارات متهم دستگیر شده نیز تحت بازجویی قرار گرفت و به ماموران گفت: این پسر بی دلیل در اتوبان با من کورس گذاشت و مرا عصبانی کرد، من هم کنترلم را از دست دادم و او را کتک زدم.

با اعتراف این پسر وی با قرار قانونی روانه زندان شد و تحقیقات در این خصوص در دادسرای ناحیه ۵ تهران ادامه دارد.

باشگاه خبرنگاران