موبایل حمید رسایی چیست؟ / عکس

چندی پیش بحث های فراوانی بر سر تلفن همراه حمید رسایی نماینده مردم تهران در مجلس صورت گرفت و حتی برخی انتقادات فراوانی به وی به دلیل داشتن گوشی آمریکایی آیفون وارد کردند.

تصویر جدیدی از رسایی منتشر شد که نشان می دهد گوشی وی تغییر کرده است.

حال باید دید گوشی این نماینده مجلس باز هم خبرساز خواهد شد یا نه!

موبایل رسایی چیست؟

عصر خبر