وزير اقتصاد : نرخ تورم تک رقمي مي‌شود

 وزير اقتصاد : نرخ تورم تک رقمي مي‌شود

وزير اقتصاد با اعلام اين که دولت از سپرده گذاراني که به دليل سود بالاتر به سمت موسسات غيرمجاز مي روند، حمايت نمي کند گفت: برنامه جديد دولت دستيابي به نرخ تورم تک رقمي است.

علي طيب نيا با تاکيد بر نقش بي بديل نظام بانکي کشور در شکست تحريم ها گفت: بانک ها در به شکست کشاندن تحريم ها نقشي بي بديل و امري بي سابقه در تاريخ کشور و سطح بين الملل را به اجرا گذاشته اند.
وزير امور اقتصادي و دارايي با اشاره به تحريم هاي ظالمانه نسبت به نظام بانکي کشور اظهار داشت: نظام بانکي کشور خوشبختانه توانست اين شرايط سخت را به نحو مناسبي مديريت کند و اين در حالي است که شاهديم پيش از اين، اعمال تحريم هاي مشابه البته در سطوحي خيلي پايين تر عملا موجب سقوط دولت ها شده است.
وي تصريح کرد: بنابراين خروج عزتمندانه و موفقيت آميز ايران از تحريم هاي بين المللي آن هم بدون عقب نشيني از حقوق حقه مردم کشورمان تا حد قابل توجهي ناشي از عملکرد عالي نظام بانکي کشور در خصوص مديريت تحريم ها است که کمک زيادي به دولت در کاهش تورم، تثبيت بازارهاي مختلف مالي و خروج از رکود کرد.
طيب نيا با اشاره به موفقيت هاي دولت در مهار تورم و با بيان اينکه موفقيت هايي که در مقابله با تورم به دست آمده توفيقات قابل قبولي است، افزود: با برنامه ريزي هاي صورت گرفته بنا داريم به تورم تک رقمي دست يابيم.
وزير اقتصاد تصريح کرد: اولويت دولت در سال ۱۳۹۴ رونق اقتصادي و دستيابي به رشد اقتصادي بالاتر است و در اين راستا نظام مالي کشور، يکي از حوزه هايي است که بايد به آن توجه ويژه اي شود. طيب نيا کمبود سرمايه بانک ها، مطالبات معوق بانک ها و در نهايت اموال و دارايي هاي مازاد را از جمله مشکلاتي برشمرد که بانک هاي کشور با آن مواجه هستند.
وي با اشاره به مصوبه شوراي پول و اعتبار درخصوص نرخ سود هاي جديد گفت: دولت هيچ گونه حمايتي نسبت به سپرده گذاراني که سود بالاتر از نرخ مصوب دولت از موسسات مالي و اعتباري غيرمجاز دريافت مي کنند، نخواهد داشت