آتش‌ سوزی گسترده در پارس جنوبی / تصاویر

یک انبار بزرگ متعلق به شرکت کره‌ای واقع در روبروی فازهای ۱۵ و ۱۶ و ۱۷ و ۱۸ پارس جنوبی دچار آتش‌سوزی گسترده شد.

 آتش‌ سوزی گسترده در پارس جنوبی

 آتش‌ سوزی گسترده در پارس جنوبی

  آتش‌ سوزی گسترده در پارس جنوبی

مهر