دادگاه غلامرضا خوشرو معروف به خفاش شب / عکس

a8scybcjqoip8nagjwkq

 

عکس منتشر شده دادگاه غلامرضا خوشرو معروف به خفاش شب که به جرم سرقت، تجاوز و قتل 9 زن جوان در غرب تهران به اعدام محکوم شده بود را نشان می دهد.