اعلام اسامي هفت متوفاي زلزله برازجان

پزشکي قانوني استان بوشهر با تأييد مرگ هفت نفر در زلزله غروب ديروز شهر

1-13920909110053

ستان برازجان، اسامي متوفيان اين حادثه را اعلام کرد. در اين گزارش محل دقيق فوت جان باختگان نيز اعلام شده است.

 

به گزارش خبرگزاري مهر، اسامي افرادي که در اين حادثه جان خود را از دست دادند به شرح زير است:

 

1. آيت اله برزف، 13 ساله فرزند نعمت اله، از روستاي دِهقايد

 

2. جواد همعنان 9 ساله فرزند قاسم، از روستاي اميرآباد

 

3. آيدين اعلايي 4 ساله فرزند هادي، از روستاي دِهقايد

 

4. پروين جوکارف 2 ساله فرزند کورش، از شهر برازجان

 

5. صديقه هاشمي 60 ساله فرزند سيد حسن، از روستاي دِهقايد

 

6. اکرم حسيني ازندرياني 33 ساله فرزند سيد محمد، از شهر برازجان

 

7. عفت حسيني ازندرياني 45 ساله فرزند محمد، از شهر برازجان

 

بر اساس اين گزارش، ساعت 17 و 21 دقيقه غروب ديروز (پنجشنبه 7 آذرماه) زلزله اي به بزرگي 5.7 در مقياس ريشتر، برازجان در استان بوشهر را لرزاند؛ شدت اين زمين لرزه به اندازه اي بود که تقريبا در تمامي مناطق استان بوشهر احساس شد.