انتقال مصدوم قطع عضو توسط بالگرد /تصاویر

در پی بروز حادثه در یکی از کارخانه های سنگ جاده قدیم قم-کاشان، دست یکی از کارگران این کارخانه قطع  و مصدوم به جهت نیاز به رسیدگی فوری توسط بالگرد اورژانس هوایی قم به تهران انتقال یافت و در زمان طلایی پیوند عضو قطع شده، تحت عمل پیوند قرار گرفت.
این کارگر مصدوم از ناحیه بالای مچ دست چپ دچار قطع عضو شده بود که در زمان کمتر از ۲ ساعت، مصدوم با بالگرد اورژانس هوایی ۱۱۵ قم به تهران اعزام شد و عضو قطع شده پیوند داده شد.
بر اساس آخرین اخبار پزشکان از عمل های انجام شده رضایت کامل دارند و بعد از چندین عمل انجام شده روی این کارگر در حال حاضر وی در بخش CCU بیمارستان امام خمینی(ره) تهران تحت مراقبت های ویژه است. عکس محمد رفیعی موحد عکاس ایلنا از انتقال این کارگر را در زیر می بینید.
.
(تصاویر) انتقال مصدوم قطع عضو
(تصاویر) انتقال مصدوم قطع عضو
(تصاویر) انتقال مصدوم قطع عضو
(تصاویر) انتقال مصدوم قطع عضو
(تصاویر) انتقال مصدوم قطع عضو
(تصاویر) انتقال مصدوم قطع عضو
(تصاویر) انتقال مصدوم قطع عضو
(تصاویر) انتقال مصدوم قطع عضو
(تصاویر) انتقال مصدوم قطع عضو