انتقام کارمند از آژانش هواپیمایی

1
1

رييس پليس فتاي تهران بزرگ از دستگيري دختر جواني خبر داد که به قصد انتقام از مدير آژانس هواپيمايي، اقدام به خريد بليت هاي مجعول سفر به کيش کرده بود. سرهنگ محمدمهدي کاکوان ، گفت: در 27 مهرماه امسال مردي 52 ساله به نام «قدرت» که مدير يک آژانس مسافرت هوايي بود، با مراجعه به پليس فضاي توليد و تبادل اطلاعات، ماموران را در جريان يک سرقت قرار داد. وي با بيان اينکه اين فرد در اظهارات خود عنوان داشت که فرد يا افرادي مجهول الهويه، اقدام به خريد 23 فقره بليت هواپيما از طريق آژانس هواپيمايي اش به مقصد کيش کرده اند، گفت: اين در حالي بود که اين بليت هاي هواپيما به نام مسافران نبوده و آژانس هواپيمايي را بدهکار کرده بود. رييس پليس فتاي تهران بزرگ با بيان اينکه با توجه به خسارت وارد شده به آژانس هواپيمايي، بلافاصله تحقيقات براي واکاوي زواياي پنهان اين پرونده آغاز شد، گفت: سرانجام ماموران با انجام اقدامات خاص پليسي توانستند ردپاي يک دختر 23 ساله به نام «فاطمه» را که از کارمندان سابق اين آژانس هواپيمايي بود، در اين پرونده بيابد. کاکوان با بيان اينکه بررسي هاي اوليه نشان داد که «فاطمه» به مدت دو سال در اين آژانس هواپيمايي فعاليت کرده و به دستور مدير آژانس در زمان فعاليتش کليه پيکربندي هاي قسمت سفارش سايت را تغيير داده بود، گفت: با اخذ دستور قضايي، اين فرد دستگير و در بررسي هاي انجام شده، «فاطمه» ضمن قبول بزه انتسابي اعلام کرد که مدت هشت ماه قبل از اين آژانس هواپيمايي اخراج شده و به قصد ضربه زدن به مسئول آژانس، اقدام به انجام اين عمل کرده است. وي با بيان اينکه «فاطمه» مدت هشت ماه صبر مي کند تا بتواند بدون هيچ ظني به اعمال مجرمانه خود دست بزند، گفت: سرانجام اين زن در فرصتي مناسب، 23 فقره بليت هواپيما به مقصد کيش به نام افراد مجعول خريداري و خسارات مالي زيادي به مالباخته متحمل شد. رييس پليس فتاي تهران بزرگ به مديران شرکت هاي اينترنتي و شرکت هايي که قسمت خريد و فروششان به صورت آنلاين است، توصيه کرد: هر از چند گاهي به فاصله زماني مناسب، اقدام به تغيير نوع دسترسي کارمندان به سايت کنند.