بازسازی صحنه قتل زنان در شمال

عامل قتل هفت زن در شمال کشور با انتقال به محل برخی جنایت‌هایش، به تشریح صحنه قتل‌ها پرداخت. قرار است او بزودی صحنه قتل بقیه قربانیان را بازسازی کند.

مرد 40 ساله جنایت‌های خود را از سال 87 آغاز کرد و تا آذر سال 95 هفت زن را در شهرهای استان گیلان به قتل رساند. قاتل خونسرد با شکار زنان در تلگرام یا در پوشش مسافربر؛ آنها را به خانه‌اش کشانده و با ضربه‌های چاقو به قتل می‌رساند.
او پس از دستگیری به قتل هفت زن اعتراف کرد که جسد شش زن تاکنون کشف شده است.
پس از اعتراف متهم به قتل‌هایش، وی به محل قتل و رها کردن تعدادی از قربانیان منتقل شد و به بازسازی صحنه قتل‌ها پرداخت. قرار است بزودی او صحنه بقیه جنایت‌هایش را بازسازی کند.
از سوی دیگر قاتل سریالی زنان از سوی کارشناسان پزشکی قانونی تحت معاینات روانشناختی قرار گرفت تا سلامت روحی و روانی او بررسی شود.
یک مقام آگاه در پلیس استان گیلان درباره روند رسیدگی به این پرونده گفت: کارآگاهان پلیس آگاهی در حال تحقیق روی این پرونده هستند. در جریان تحقیقات احتمال قتل‌های دیگر توسط او در شهرهای دیگر مورد بررسی قرار گرفت که هیچ موردی در این رابطه به دست نیامد. متهم نیز در بازجویی‌ها مدعی شد، فقط هفت زن را به قتل رسانده که هویت قربانیان مشخص شده است.

وی افزود: متهم بزودی به محل قتل‌ها می‌رود تا صحنه جنایت‌ها را بازسازی کند البته پیش از این صحنه برخی قتل‌ها بازسازی شده است.