بالشت هايي از جنس ترياک!

1-13920903020025

فرد قاچاقچي که قصد داشت با يک دستگاه خودروي سواري مقاديري از مواد مخدر را از خوانسار استان اصفهان عبور دهد، توسط ماموران انتظامي شهرستان دستگير شد.

سرهنگ ولي اروجي، فرمانده انتظامي خوانسار در اين زمينه توضيح داد: اکيپ ويژه اي متشکل از ماموران پليس مبارزه با مواد مخدر و پليس آگاهي ضمن استقرار و کنترل محورهاي مواصلاتي اقدامات لازم را جهت شناسايي و توقيف خودرو متهمان آغاز کردند.

 

وي ادامه داد: نهايتا ماموران، خودرو مورد نظر را شناسايي و ضمن توقيف آن در بازرسي از آن، مقدار 10 کيلوگرم مواد مخدر ترياک را که در بسته هاي يک کيلوگرمي به طرز ماهرانه اي در بالشت هاي مخملي جاسازي شده بود، کشف کردند.

 

فرمانده انتظامي خوانسار خاطرنشان کرد: در اين خصوص يک زن و يک مرد، دستگير و پس از تشکيل پرونده به مراجع قضايي معرفي شدند.