بخشش یک اعدامی پای چوبه‌دار /تصاویر

قاتل محکوم به اعدام صبح دیروز چهارشنبه دقایقی پیش از اجرای حکم قصاص، مورد بخشش اولیای دم شهید محسن دهقان قرار گرفت. محسن دهقان سال 89 در ماموریت ایست و بازرسی بسیج به ضرب گلوله به شهادت رسید.

رئیس دادگاه عمومی و انقلاب شیراز امروز در حاشیه اجرای حکم قصاص نفس در زندان مرکزی شیراز گفت: فردی که 5 سال پیش مرتکب قتل عمد شده بود با رضایت اولیای دم از چوبه دار رهایی یافت.
تک بند رئیس دادگاه عمومی و انقلاب شیراز افزود: خانواده شهید محسن دهقانی قاتل فرزند خود را که در سال 89 درحین ماموریت بسیج در روستای بورکی شهرستان کازرون به شهادت رسیده بود به برکت ماه مبارک رجب و برای رضایت خداوند بخشیدند. عکس های امین فائضی عکاس فارس از بخشش اعدامی پای چوبه دار را در زیر می بینید.
.
(تصاویر) بخشش اعدامی پای چوبه دار
(تصاویر) بخشش اعدامی پای چوبه دار
(تصاویر) بخشش اعدامی پای چوبه دار
(تصاویر) بخشش اعدامی پای چوبه دار
(تصاویر) بخشش اعدامی پای چوبه دار
(تصاویر) بخشش اعدامی پای چوبه دار
(تصاویر) بخشش اعدامی پای چوبه دار
(تصاویر) بخشش اعدامی پای چوبه دار
(تصاویر) بخشش اعدامی پای چوبه دار
(تصاویر) بخشش اعدامی پای چوبه دار
(تصاویر) بخشش اعدامی پای چوبه دار
(تصاویر) بخشش اعدامی پای چوبه دار
(تصاویر) بخشش اعدامی پای چوبه دار
(تصاویر) بخشش اعدامی پای چوبه دار