برازجان آرام نمي گيرد/ زمين لرزه شهرستان دشتي را هم لرزاند

4-13920909110053

زمين لرزه هاي شهرستان دشتستان همچنان ادامه دارد و نقاط مختلف اين شهرستان مرتب مي لرزد.

 

 

 

به گزارش خبرنگار مهر، وقوع پس لرزه هاي متعدد در شهرستان دشتستان ياعث شده تا بسياري از مردم اين شهرستان نتوانند در خانه هاي خود ارام بگيرند و همواره نگران وقوع زمين لرزه هستند.

 

 

 

جمعه شب نيز زمين لرزه ها در شهرستان دشتستان ادامه داشت و چندين زمين لرزه باعث خروج مردم از خانه ها شد که زلزله 3.3 ريشتري سعدآباد بيشترين شدت را داشت.

 

 

 

دو زمين لرزه نيز با بزرگي 3.3 و 3.8 درجه در مقياس ريشتر شهر کاکي در شهرستان دشتي را لرزاند.

 

لازم به ذکر است که زمين لرزه 5.7 ريشتري عصر پنجشنبه برازجان را لرزاند.