تجاوز جنسی دوست امیر قطر به یک زن فرانسوی

L130920124642

پلیس فرانسه پرونده رسیدگی به تجاوز جنسی یک از نزدیکان امیر قطر به خدمتکار هتلی در این کشور را به جریان انداخته است.
به گزارش اسلام تایمز، تحقیق درباره پرونده تجاوز جنسی یکی از نزدیکان امیر قطر به یک زن خدمتکار در هتلی در فرانسه، به دلایل نامعلوم و همچنین فشار مقامات قطری برای حفظ آبروی شخص مخفی نگاه داشته شده بود. اما نکته جالب توجه این است که در پی انتشار خبر “دومینیک اشتراوس” مدیر سابق صندوق بین المللی پول درباره تجاوزش به زن خدمتکار هتل در نیویورک، محققان فرانسوی خواستار تجدید نظر در مورد این پرونده هم شده ند.
به نوشته روزنامه الدیار، زن خدمتکار هتل که مورد تجاوز قرار گرفته بود به شبکه فرانس3 گفته که شکایتی را در مورد تجاوز جنسی که در 27 ژوئیه 2010 در اتاق شیخ قطری اتفاق افتاده تنظیم کرده است. مجموعه هتل مذکور نیز در بیانیه ای خطاب به شکبه فرانس 3 مطلب مذکور در مورد تجاوز جنسی این فرد را تأیید کرد.
این مجموعه در ادامه این بیانیه افزود که به زن خادمه در روند تحقیقات پلیس کمک کرده است و فرد قطری را به دلیل رفتار غیر اخلاقی دیگر به هتل راه نداده است.