تصاویری از آتش سوزی در بازار تهران

 آتش سوزی در یک انبار پر از مواد قابل اشتعال واقع در خیابان خیام نرسیده به چهارراه گلوبندک با تلاش ماموران آتش نشانی بدون تلفات جانی مهار شد.

 آتش سوزی در بازار تهران

  آتش سوزی در بازار تهران

 آتش سوزی در بازار تهران

 آتش سوزی در بازار تهران

 آتش سوزی در بازار تهران

 آتش سوزی در بازار تهران

ایرنا