خطرناک ترین شهر جهان…

شهر سان پدرو سولا در هندوراس، با بیشترین آمار قتل در دنیا، خطرناک ترین شهر جهان محسوب می شود.

این شهر که در مکزیک قرار دارد، برای دومین سال متوالی میان پرجنایت ترین شهرهای دنیا، رتبه نخست را کسب کرده است. به گفته مقامات مسئول، در این شهر به طور متوسط، هر روز سه نفر به قتل می رسند.

  مردم شهر سان پدرو سولا جزو فقیرترین مردم کشور مکزیک هستند و بیشتر جوانان آن، جزو دار و دسته های خیابانی و گروه های اراذل و اوباش می باشند.

.
.