دختر زورگیر توسط پلیس با شلیک چندین گلوله متوقف شد….

دختر جوانی که با دو همدست پسر خود از هموطنان جنوب تهران با تبر و قمه زورگیری می‌کرد توسط ماموران کلانتری خانی آباد و با شلیک 17 تیر جنگی دستگیر شد.

125
125

د که ناگهان چشمان به یک دستگاه خودروی تویوتا افتاد که یک دختر جوان راننده آن بود و دو پسر دیگر هم در صندلی عقب نشسته بودند.

ماموران به طور نامحسوس جلوتر رفته و مشاهده کردند که سرنیشنان همگی از سابقه داران زورگیری و سرقت بوده و هم اکنون نیز تحت تعقیب پلیس هستند.

به دلیل همین موضوع ماموران جلوتر رفته و در مقابل خودرو تویوتا ایستاده و دستور ایست دادند ولی زن راننده به ماموران توجهی نکرد و بر سرعت خود افزود تا عوامل انتظامی را زیر بگیرد.

ماموران سریعا اقدام به شلیک 2 تیر کردند و خود را از جلوی خودرو به سمت پیاده‌رو پرتاب نمودند و خودروی کلانتری با گزارش موضوع به پایگاه به تعقیب متهمان پرداخت.

در میان راه ماموران پس از چندین بار هشدار ایست اقدام به شلیک 9 تیر جنگی نمودند که موجب شد تا لاستیک خودرو پنجر و متوقف گردد.

در ادامه ماموران خودور را محاصره کرده ولی افراد شرور با در دست داشتن تبر و قمه قصد حمله به سمت ماموران را داشتند که با شلیک 6 تیر جنگی خلع سلاح شده و زمین گیر می‌شوند.

در نهایت متهمان سابقه‌دار به کلانتری منتقل شدند و ماموران نیز در بازرسی از خودرو تعدادی شوکر، قمه، تبر و دستبند پلاستیکی و همچنین مقداری مواد مخدر از نوع شیشه کشف و ضبط کردند.