ديدار پرحاشيه اسيدپاش با قربانيش

1-1392082912007

يک قرباني اسيدپاشي جزئيات اولين ديدارش با فرد اسيدپاش پس از روز حادثه را تشريح کرد و خواستار مساعدت مسئولان براي پيگيري درمانش و همچنين اجراي حکمش شد.

 

 

 

سيد محسن مرتضوي درباره اولين جلسه دادگاه که در آن براي اولين بار پس از روز حادثه با فرد اسيدپاش روبرو شده بود گفت: زماني که وي را ديدم دچار لرزش در پاهايم شدم و حالم بد شد.

 

 

 

وي با بيان اينکه اولين ديدارمان در راهرو و پيش از شروع دادگاه بود، گفت: به همراه همسر و برادرم به دادگاه رفته بوديم که از او تنها پرسيدم براي چه اين کار را انجام داد که در پاسخ به من گفت يکي از همکاران به نام «ج» مرا براي انجام اين کار تحريک کرد و مدعي شده بود که من پشت سر همسرش صحبت مي کنم.

 

 

 

اين قرباني اسيدپاشي با بيان اينکه دادگاه به رياست قاضي علوي برگزار شد ادامه داد: فرد اسيدپاش در دادگاه هيچ ادعايي براي کارش مطرح نکرد و حتي اظهارات خنده آوري نظير اينکه خود من از وي خواسته بودم که رويم اسيد بپاشد را به عنوان علت کارش مطرح کرد!

 

 

 

مرتضوي افزود: يکي ديگر از دلايل مطرح شده از سوي متهم اين بود که وقتي من در محل کار حاضر نبودم او به همسرم مي گفته که من سر کار نيستم در حالي که اين يک موضوع طبيعي است و هيچ علتي براي اسيدپاشي نيست.

 

 

 

وي همچنين از شکايتش از يکي از همکارانش به هويت «ج» به عنوان عامل تحريک فرد اسيدپاش خبر داد و گفت: چند ماه پيش از اين فرد نيز شکايت کردم که وي در جلسه بازپرسي مدعي شده بود که تا به حال مرا نديده است.

 

 

 

اين قرباني اسيدپاشي با بيان اينکه اين همکار سابقم با قرار وثيقه 30 ميليوني آزاد شد گفت: در حال حاضر پيگيري پرونده به دادگاه کيفري سپرده شده و من اطلاعي از زمان برگزاري آن ندارم اما در اين دادگاه علاوه بر فرد اسيدپاش از «ج» نيز شکايت خود را مطرح خواهم کرد.

 

 

 

مرتضوي درباره اينکه آيا فرد اسيدپاش پس از رويارويي با وي اظهار پشيماني يا عذرخواهي کرد نيز به ايسنا گفت: اسيدپاش نه تنها به خاطر انجام کارش عذرخواهي نکرد بلکه من در عملکردش نيز حرکتي که نشانگر پشيماني اش باشد را مشاهده نکردم.

 

 

 

اين قرباني اسيدپاشي با بيان اينکه قانوني براي حمايت از قربانيان اسيدپاشي و همچنين محاکمه اسيدپاشان آن طور که بايد و شايد وجود ندارد، افزود: برابر اطلاعات من اين قانون براي سال 1336 است که به نظر مي رسد در حال حاضر کارايي چنداني نداشته باشد که البته در اين زمينه متخصصان بايد اظهارنظر کنند اما آنچه که مربوط به من است اين است که بعد از گذشت چند سال حمايت چنداني از من نشده است.

 

 

 

وام 50 ميليوني احمدي نژاد به سه ميليون رسيد و پرداخت نشد!

 

 

 

مرتضوي همچنين درباره پيگيري هايي که براي کمک از مسئولان انجام داده نيز گفت: يک سال و نيم براي کمک گرفتن از محمود احمدي نژاد، رئيس جمهوري وقت دوندگي کرديم که پس از موافقت وي با اختصاص 50 ميليون تومان وام به من، اين وام تبديل به سه ميليون تومان وام صندوق مهر شد که آن را هم بايد با سه ضامن و سند ملکي دريافت مي کردم که به دليل نبود شرايط از دريافت آن منع شديم.

 

 

 

وي همچنين از نامه نگاري اش با شهرداري تهران براي دريافت کمک خبر داد و افزود: دکتر قاليباف نيز با پرداخت 18 ميليون تومان وام بلاعوض به من موافقت کرد که پس از طي مراحل اداري اين رقم به 500 هزارتومان وام تبديل شد که آن را سال گذشته دريافت کردم و اين در حالي بود که 500 هزار تومان تنها هزينه 10 روز پانسمان من بود.

 

 

 

مرتضوي درباره ارائه درخواست کمک به کميته امداد امام خميني نيز به ايسنا گفت: پس از پيگيري هاي فراوان کميته امداد اعلام کرد که شرايط من به گونه اي نيست که تحت پوشش آنها قرار بگيرم و سوال من اين است که آيا بايد بميرم تا شرايطم براي حمايت کميته امداد درست باشد؟

 

 

 

وي از رئيس جمهور و رئيس دستگاه قضا خواست مساعدت هايي داشته باشند تا بتوانند هزينه هاي درمان و همچنين اجراي حکمش را در مدت زمان کمتري سپري کند.

 

 

 

اين قرباني اسيدپاشي درباره آخرين وضعيت درمان خود نيز گفت: تعداد ديگري عمل جراحي بايد انجام دهم که براي تامين هزينه هاي آن با مشکل مالي روبرو هستم.