سرقتهای میلیونی پدر با همکاری فرزند خردسالش

2426884_459

درپی وصول پرونده ازکلانتری ۱۶کلانشهر تبریز مبنی بر کش روی از دخل یک مغازه توسط پدر و پسرناشناس و به دنبال تحقیقات انجام شده پیرامون چند پرونده سرقت بدین شیوه پلیس وارد ماجرا شد. در تحقیقات مشخص گردید که این نوع سرقت با شگردهای وی منطبق است. با توجه به حساسیت موضوع و سابقه دار بودن متهم، موضوع بصورت ویژه در دستور کار کارآگاهان قرارگرفت.


این مقام انتظامی افزود : پس ازوصول پرونده به پایگاه آگاهی تصاویر دوربین مداربسته مغازه (محل وقوع) اخذ و بررسی شد که دربازبینی آن مشخص شد سارق به هویت معلوم همراه فرزند خردسالش وارد مغازه شده و درخواست کالایی می نمایند که کالای درخواستی درمغازه وجود نداشته است. لذا به بهانه ای صاحب مغازه را جهت نشان دادن جنس مورد درخواستی که در مغازه همسایه وجود دارد بیرون کشیده و در این لحظه پسرخردسال وی واردمغازه شده واقدام به دخل زنی می نماید.

وی اعلام کرد: که باهماهنگی قضایی وسلسله مراتب فرماندهی پس از یک هفته تعقیب مراقبت متهم به همراه پسرش در یک عملیات غافلگیرانه دستگیر و به این پلیس انتقال یافت و و به ۱۸ فقره سرقت اعم ازدخل زنی وکش روی اعتراف کرد.

سرهنگ عباس زاده گفت: در تحقیقات بعمل آمده توسط کاراگاهان روشن شد متهم جهت جلب اطمینان به همراه فرزندش به مغازه ها مراجعه می نموده ودریک فرصت مناسب اقدام به دخل زنی می کرده با راهنمایی متهم  و مالباختگان شناسایی شده و صحنه های سرقت نیز بازسازی گردید.

گفتنی است، ارزش ریالی اموال مسروقه حدود ۳۵۰میلیون ریال می باشد که پرونده پس ازتکمیل به دادسرا احاله و متهمان باصدور قرار متناسب روانه زندان شدند