سقوط در پارکینگ طبقاتی مشهد/عکس

سقوط در پارکینگ طبقاتی مشهد/عکس

.

پارکینگ طبقاتی در چهار راه خیام مشهد دچار سانحه شد.
14 15 16 17 18

اخبار حوادث – فارس