شيرين خواهان قصاص عضو است

2-13920905171536

وکيل مدافع يک قرباني اسيدپاشي گفت که موکلش بر قصاص عضو يک چشم و يک گوش متهم تاکيد دراد.

 

 

 

سارا نجيمي در مورد آخرين وضعيت پرونده «شيرين» که قرباني اسيدپاشي شده است، گفت: 14 مهر ماه آخرين جلسه رسيدگي به پرونده موکل در دادگاه کيفري استان تهران به رياست قاضي عزيزمحمدي برگزار شد.

 

 

 

وي ادامه داد: در راي صادره، متهم علاوه بر قصاص چشم و گوش به پرداخت حدود 200 ميليون تومان به عنوان ديه محکوم شد.

 

 

 

وکيل مدافع اين قرباني اسيدپاشي خاطرنشان کرد: حکم صادره پس از قطعي شدن در دادگاه تجديدنظر قابل اجرا است.

 

 

 

نجيمي گفت: تاکنون از طرف خانواده متهم هيچ گونه تلاشي براي اخذ رضايت نشده است و متهم در حال حاضر در زندان رجايي شهر بسر مي برد.

 

 

 

اين وکيل دادگستري تصريح کرد: براي قصاص عضو متهمان پرونده هاي اسيدپاشي، اختلاف نظرهايي وجود دارد؛ زيرا عده اي اين امر را امکان پذير و عده اي ديگر آن را غيرممکن مي دانند.

 

 

 

به گزارش ايسنا، شيرين يکي ديگر ازقربانيان اسيدپاشي است که در سال 91 توسط فردي به نام جمشيد مورد اسيدپاشي قرار گرفت و بر اثر اين حادثه بينايي يک چشم و شنوايي يک گوش خود را از دست داد و در حال حاضر خواهان قصاص عضو است.