عجیب ترین عمل زیبایی + عکس

124483_732

عمل زيبايي کوتاه کردن انگشت‌هاي پا در اروپا رواج پيدا کرده است. اين عمل بيمار را براي چندين هفته از راه رفتن بازمي‌دارد.پائولينا يکي از زناني که براي کوتاه کردن 4 انگشت پاي خود بيش از 4 هزار‌و ‌500 پوند پرداخته است در اين‌باره مي‌گويد: هنگامي که کفش جلوباز مي‌پوشيدم از دراز بودن انگشت‌هايم خجالت مي‌کشيدم.