چه کسي رويم اسيد پاشيد؟

2-13920902110013

اعظم 22 ساله بود که براي شرکت در مراسم عروسي برادرش به تهران آمد اما شب قبل از عروسي به جاي اينکه خود را براي حضور در مراسم آماده کند روانه بيمارستان شد تا همچنان پس از گذشت 9 سال از وقوع حادثه نداند که چه کسي روي صورتش اسيد ريخت.

 

اين قرباني اسيدپاشي در اين باره گفت: بهار سال 84 بود که براي شرکت در مراسم عروسي برادرم از شهرستان به تهران آمده بوديم که يک روز پيش از حادثه در حالي که قصد داشتم براي خريد مانتو به بيرون بروم با بازکردن در خانه، يک دست را ديدم که ليواني از اسيد را روي صورتم ريخت.

 

اعظم ادامه داد: پس از آن به بيمارستان منتقل شده و تحقيقات پليس براي شناسايي متهم آغاز شد اما اين تحقيقات هيچ نتيجه اي در بر نداشت و تاکنون نمي دانم که چه کسي روي صورتم اسيد ريخت.

 

وي با اشاره به انجام عمل هاي جراحي روي صورت و گردنش براي ترميم چهره اش به ايسنا، گفت: از آن موقع تا چهارشنبه گذشته قريب به 30 عمل جراحي انجام داده ام که خوشبختانه عمده اين جراحي ها موفقيت آميز بود.

 

اين قرباني اسيدپاشي که اين روزها مشغول تحصيل در رشته مترجمي اسناد و مدارک در دانشگاه علمي کاربردي است، ادامه داد: عمده هزينه هاي درمان از سوي پدرم تامين شد و پس از آن که با آمدن به تهران شغلي براي خود يافتم با استفاده از بيمه ام هزينه تعدادي از عمل ها را خود پرداخت کردم.

 

وي با انتقاد از اينکه هيچ کمکي از جانب دولت و مسئولان براي رسيدگي به قربانيان اسيدپاشي انجام نمي شود، به ايسنا گفت: حداقل توقع داشتم دولت در پرداخت هزينه هاي دانشگاه مساعدتي داشت که متاسفانه حتي ريالي نيز به من کمک نشد و تخفيفي تعلق نگرفت.

 

اين قرباني اسيدپاشي هزينه هاي درمان را براي قربانيان اسيدپاشي سرسام آور دانست و افزود: تنها هزينه يکي از عمل هاي جراحي ام رقمي بالغ بر 10 تا 15 ميليون تومان مي شود.

 

وي که اين روزها در يکي از محلات مرکزي تهران در خانه اي استيجاري زندگي مي کند، ادامه داد: قربانيان حوادث اسيدپاشي بايد از حقوق ثابت بهره مند شوند و چتر حمايتي دولت و دستگاه ها براي اين افراد وجود داشته باشد.

 

اين قرباني اسيدپاشي با انتقاد از اقدامات تبعيض آميزي که ميان قربانيان اسيدپاشي انجام مي شود، اظهارکرد: چرا بايد به آمنه بهرامي سه طبقه خانه با ميليون ها تومان کمک بلاعوض داده شود اما قربانيان اسيدپاشي ديگري در کشور ما وجود داشته باشند که حتي ريالي نيز کمک به آنان تعلق نگرفته است.

 

اعظم از آمادگي خود براي انتقال تجربياتش و همچنين آموزش مباحث رايانه به قربانيان اسيدپاشي و شهروندان عادي خبرداد و گفت: به نظرم بهتر است قربانيان اسيدپاشي در کنار يکديگر بوده و ديگران را از توانايي ها و تجربيات خود بهره مند کنند.

 

وي درباره انجام اقدامات روانکاوي و روان درماني خود نيز خاطرنشان کرد: در اين مورد نيز با توجه به اينکه هزينه هاي بالايي را متحمل مي شوم متاسفانه هيچ يک از نهادها کمکي به من نکرده به طوري که چند ده جلسه را به ازاي هر جلسه مشاوره 35 هزار تومان پرداخت کردم و داروهاي کنترل اعصاب و روان نيز بسيار گران قيمت است.

 

اين قرباني اسيدپاشي اضافه کرد: مگر تعداد قربانيان اسيدپاشي چند تن است که دولت نمي تواند به آنان يک واحد مسکوني 36 متري با حقوقي ثابت بدهد تا نگراني از بابت آينده و زندگي خود نداشته باشند.

 

وي با بيان اينکه در حال حاضر مشغول ادامه تحصيل است، گفت: پس از آن که ترميم ها را در صورت، لب، پلک ها و ديگر قسمت هاي صورت و بدنم انجام دادم تازه متوجه شدم، چه نعمت هاي بي شماري را خداوند در اختيار ما قرار داده و ما از آن بي خبر بوديم.