oic از طرح ایزان استقبال کرد.

01
01

 

 

 

 

 

 

 

 

طرح پیشنهادی جمهوری اسلامی ایران مبنی بر تأسیس مرکز میراث کشورهای اسلامی در هشتمین کنفرانس وزیران گردشگری سازمان همکاری اسلامی (OIC) در کشور گامبیا، با استقبال شرکت کنندگان روبرو شد.
به گزارش مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری کشور، در نشست پایانی این کنفرانس که روز جمعه مورخ ۱۵ آذر ماه جای در شهر بانجول، مرکز کشور گامبیا برگزار شد، طرح تنظیمی از سوی سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری در خصوص تاسیس مرکز میراث کشورهای اسلامی که از سوی نماینده اعزامی دفتر امور بین الملل این سازمان ارائه شد مورد استقبال شرکت کنندگان قرار گرفت.
بر این اساس مقرر شد جزییات طرح پیشنهادی در جلسات کارشناسی مشترک با حضور نمایندگان سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری و سازمان های آیسسکو و ایرسیکا مورد بررسی نهایی قرار گرفته و نتیجه آن به چهارمین نشست کمیته هماهنگی گردشگری OIC که قرار است سال آینده در نیجر برگزار شود، ارایه شود.