آیا ‌ظریف با این‌عکس‌ دوباره کمردرد‌می‌گیرد؟

وزیر امور خارجه کشورمان، این روزها چهره اول اخبار سیاسی است. «محمدجواد ظریف» که حالا بعد از «توافق ژنو» نامش بیشتر سرزبان ها افتاده، دیشب به دیدار اعضای جامعه مدرسین حوزه علمیه قم رفت و در نشست با آنان شرکت کرد. نشستی که عکس هایی از آن در خبرگزاری های «ایرنا» و «تسنیم» منتشر شد.

nkqnhhyammzcbbb9

اما انتشار یک عکس از اقامه نماز جماعت در حاشیه این نشست، خبرساز شده است. عکسی کهظریفرا در صف آخر صف نماز جماعتدر حالیکه دیگران نماز می خوانند به صورت نشسته و در حالت نماز نخواندن نشان می دهد .

 آیا‌ظریف بااین‌عکس‌ دوباره کمردرد‌می‌گیرد؟

این عکس البته یک نکته پنهان دارد. نکته ای که مسافر بودن وزیر امور خارجه و چندنفر دیگر و نماز شکسته آن ها را روایت می کند. این توضیح را دادیم که شیطنت های رسانه ای و سوء تعبیرها از این عکس، دوباره مرد اول سیاست خارجی ایران را به «کمردرد» مبتلا نکند.

 آیا‌ظریف بااین‌عکس‌ دوباره کمردرد‌می‌گیرد؟

 آیا‌ظریف بااین‌عکس‌ دوباره کمردرد‌می‌گیرد؟