احمدی‌نژاد در دادگاه حاضر نشد

Mahmoud_Ahmadinejad_2009

دادگاه محمود احمدی‌نژاد، رئیس‌جمهور سابق کشورمان به دلیل عدم حضور وی تجدید وقت شد.

فارس، قاضی مدیرخراسانی از تجدید وقت برگزاری دادگاه محمود احمدی نژاد خبر داد.

قرار بود امروز در شعبه ۷۶ دادگاه کیفری رسیدگی به پرونده محمود احمدی نژاد انجام شود.