از کنار گذاری مرتضوی تا انتصاب اعلایی

01
01

 

 

 

 

 

 

 

سعید مرتضوی پیش از عزل مدعی شده بود که می تواند رای 150 نماینده مجلس را داشته باشد – که البته پیشنهاد وی با پاسخ منفی ربیعی مواجه شده – حتی بعد از برکناری نیز فشارهای فراوانی برای حضور خود در هیات امنای سازمان تامین اجتماعی به وزارت رفاه وارد می شد.

با وجود آنکه نقایص فراوانی در عملکرد دستگاههای اجرایی از جمله وزارت رفاه، کار وتعاون وجود دارد اما این موضوع نباید موجب شود، که نقاط قوت و عملکرد مثبت این دستگاهها نادیده گرفته شود.

گذشت 4 ماه از عمر دولت اعتدال، موجب شده است تا افکارعمومی به ارزیابی عملکرد این مجموعه بپردازد ودر این میان بدنه اجتماعی حامی دولت نسبت به تطبیق انتظارات با عملکرد دولت می پردازند.

با وجود آنکه در این ارزیابی باید به نقاط ضعف و نقائص عملکرد مسئولان دستگاههای اجرایی نیز باید توجه داشت و مشی «انتخاب» نیز نادیده گرفتن نقاط ضعف و انکار نقائص دولت اعتدال نبوده و نیست اما این نباید موجب شود که نقاط قوت و دستاوردهای دولت اعتدال نادیده شود و خارج از مشی انصاف، زمینه دلزدگی و یاس حامیان دولت فراهم شود.

در این میان در حوزه وزارت رفاه ، کار و تعاون نیز دستاوردهای در حوزه تغییرات داشته است و با عزل سعید مرتضوی از سرپرستی سازمان تامین با وجود مقاومتهای شدید و حمایتهای سنگین از مراکز قدرت از مرتضوی وی از سمت مذکور برکنار می گردد.

گفتنی است سعید مرتضوی پیش از عزل مدعی شده بود که می تواند رای 150 نماینده مجلس را داشته باشد – که البته پیشنهاد وی با پاسخ منفی ربیعی مواجه شده بود – مرتضوی حتی بعد از برکناری نیز فشارهای فراوانی برای حضور خود در هیات امنای سازمان تامین اجتماعی به وزارت رفاه وارد کرد.

از سوی دیگر وزیر رفاه در اقدام قابل تقدیر دیگری دکتر حسین علایی از صاحب نظران حوزه دفاعی و صنعت هوایی کشور را به سمت مدیرعاملی وریاست هیات مدیره شرکت آسمان منصوب کرد.

قطعا حضور دکترعلایی که نام وی از ابتدای تشکیل دولت اعتدال بعنوان کاندیدای تصدی گری برخی وزارتخانه و مراکز مهم دولتی مطرح بود و با وجود نظر مثبت رییس جمهور زمینه خدمت او در آن مجموعه ها فراهم نیامد ، فرصت مغتنمی برای صنعت هوایی کشور خواهد بود تا ایرلاین آسمان که دارای ناوگانی فرسوده و مشکلات فراوانی است را ساماندهی و به روز کند.

بدون تردید عزل سعید مرتضوی و انتصاب دکترعلایی دو اقدامی بوده است که در راستای برنامه ها و وعده های دولت اعتدال مبنی بر شایسته سالاری و مقابله به تبعیض و فساد صورت گرفته است.