اولین نقد سعید جلیلی به توافقنامه ژنو

download

«اینکه در توافقنامه ژنو تاکید شده “غنی سازی اورانیوم توسط ایران با محدودیت و مبتنی بر نیازهای عملی ما باید انجام شود” این تعبیر بر مبنای تئوریک استعماری و بر اساس تفکر لیبرالیسم شکل گرفته است، (زیرا) منطق مستکبران این است که به هر کشوری به اندازه نیازی که آنها تعیین می‌کنند، منابع در اختیارش بگذارند. اما جالب است برخی در محیط داخلی هم این طنز را تکرار می‌کنند که اگر می‌خواهید با امپریالیسم مقابله کنید، لیبرالیسم بهترین راه است!»

سخنرانی به مناسبت 9 دی، تالار ابن سینای مشهد مقدس