برادر بزرگ رهبر انقلاب / تصاویر

حضور سید محمد خامنه‌ای، رئیس بنیاد ایران شناسی در همایش ملی ملاصدرا

 برادر بزرگ رهبر انقلاب

 برادر بزرگ رهبر انقلاب

 برادر بزرگ رهبر انقلاب

مشرق