بر اساس نیازهای کشور تصمیم می‌گیریم

2474879_904

: اصولا هنوز هیچ توافقی در هیچ یک از موضوعات مورد مذاکره، از جمله درخصوص اراک و فردو به دست نیامده است و اختلافات همچنان باقی است. وی در ادامه با اشاره به نیازهای جمهوری اسلامی ایران افزود: تنها ملاک برای جمهوری اسلامی نیازهای کشور بوده و در مذاکرات تنها بر اساس نیازهای کشور تصمیم گرفته خواهد شد.