بهزاد نبوی بعد از آزادی/عکس

محمدعلی ابطحی در صفحه‌ اینستاگرام خود، سلفي (از خود عكس گرفتن) از خودش به همراه بهزاد نبوي را منتشر کرده است.

354989_800