ترس اصولگرایان از رفتارهای قالیباف

روزنامه اعتماد در یادداشتی به قلم محمدکاظمی نماینده ملایر نوشت:جناح اصولگرا که روزی در حمایت از احمدی نژاد سر از پا نمی‌شناخت همچنان مسوول اقدامات او و روش‌های اوست.
انتخابات ٩٦ و نخستین مناظره کاندیداهای ریاست‌جمهوری فرصت خوبی است تا روشن شود که این جناح تا چه حد از آن تجربه تلخ درس آموخته است؟

آقاي قاليباف اجمالا به جناح اصولگرا منتسب است لذا بايد شجاعت و صداقت تعيين موضع نسبت به او در اين جناح وجود داشته باشد. اگر روش‌ها و سخنان اورا مي‌پسندند صريحا از او حمايت كنند و اگر بيم افتادن به ورطه احمدي‌نژاد وجود دارد كه دارد از او يا لااقل برخي از سخنانش تبري بجويند.

اين روش درست و ريشه‌دار و بزرگوارانه‌اي نيست كه بگذارند تا سمت و سوي افكار عمومي روشن شود و بعد يكي به نعل و يكي به ميخ موفقيت‌هايش را از آن خود كنند و نامرادي‌هايش را به خودش واگذار كنند.