توافق با ایران “بد” است/ تل‌آویو مجبور است بار دیگر تنها مقابل ایران بایستد

آمریکا همپیمان غیر قابل جایگزین برای اسرائیل است اما اسرائیل مجبور است که بار دیگر تنها بایستد.
یاکو میدرور در اظهارات خود در کنفرانس هرتزلیا تهدیدهای مهم پیش روی اسرائیل به زعم خود را تشریح کرد.
2323168_804


وی گفت:اگر لازم باشد اسرائیل برای جلوگیری از دستیابی ایران به توانایی های تسلیحات هسته ای، خواهد ایستاد.
وی ادعا کرد:اسرائیل در آینده ی نزدیک شاهد هیچ تهدید کلاسیک از جانب ارتش های عربی نیست بلکه بیشترین تهدید برای اسرائیل تمایل ایران به داشتن تسلیحات هسته‌ای است.
وی مدعی شد: ایرانی ها  می دانند که  اکنون زمان آن نیست که این کار را انجام بدهند.
وی افزود دومین تهدیدی که متوجه اسرائیل است پنجاه هزار موشک و راکتی است که حزب الله لبنان در اختیار دارد و می تواند با آنها بخش هایی از اسرائیل را هدف قرار دهد.
یاکو آمیدرور گفت: اسرائیل برای رفع این تهدید روش جادویی در اختیار ندارد و ما باید به صورت جدی برای روبرو شدن با این تهدید آماده باشیم، از جمله اینکه از نیروهای زمینی برای نابودی زیرساخت های حزب الله استفاده کند.
وی افزود: اسرائیل در رویارویی با این چالش ها کم و بیش  تنها است. آمریکا گفته است که همچنان یک همپیمان غیر قابل جایگزین برای اسرائیل باقی می ماند ، من به همه ی اسرائیلی ها می گویم که حتی به فکر جایگزین کردن ائتلاف با آمریکا هم نباشند. آمریکا کشوری است که از پدید آمدن وضعیت های دشوار برای ما در عرصه ی بین المللی، پیشگیری می‌کند.
یاکو آمیدرور گفت: باید برای انجام دادن برخی کارها به صورت تنهایی آماده بود. عدم تمایل بسیاری در دنیا به توسل به زور دلیلی بر این امر است که چرا بسیاری از افراد از جمله آمریکا تمایل به پذیرش تقریبا هرگونه توافقنامه ی با ایران دارند. از دیدگاه این افراد هرگونه توافق با ایران مهمتر از متن توافق است چون رسیدن به توافق باعث می شود که از ضرورت توسل به زور دور شوند. از دیدگاه این افراد استفاده از زور یک گناه است. این افراد هرگز اذعان نمی کنند که توافقنامه با ایران بد است چون اگر چنین اذعانی بکنند در این صورت باید درباره گزینه نظامی بحث کنند که واقعا تمایل به استفاده از آن را  ندارند.