جسد یکی از عاملان تیراندازی در حرم امام /عکس

اولین تصویر از جسد یکی از عاملان تیراندازی در حرم امام

اولین تصویر از جسد یکی از عاملان تیراندازی در حرم امام