خوش بینی به سرانجام مذاکرات هسته ای

خوش بینی به سرانجام مذاکرات هسته ای

يك مقام آمريكايي كه اوضاع در ايران و تغيير و تحول در سياست‌هاي منطقه‌اي و بين‌المللي اين كشور را پيگيري مي‌كند

با ارزيابي ميزان موفقيت مذاكرات هسته‌اي گروه 1+5 با ايران گفت: “بدبين نيستم.  زيرا ايراني‌ها بعد از انتخاب آقاي حسن روحاني به‌رياست جمهوري با طرز فكري متفاوت و به‌طور حرفه‌اي و دقيق عمل مي‌كنند و براي دستيابي به‌راه‌حل جدّي‌تر شده‌اند.”

به گزارش تدبیر به نقل از النهار، این مقام آمريكايي مي‌افزايد مذاكرات محدود به پرونده هسته‌اي است؛ ولي جلسات دوجانبه‌اي نيز ميان ايران و آمريكا در حاشيه مذاكرات انجام مي‌گيرد و در آن ديدگاه ايرانيان در قبال آمريكا و برعكس مورد بحث قرار مي‌گيرد.

به‌نظر مقام آمريكايي، ايران به‌دلايل متعدد به مذاكرات آمده است. روحاني در صدد آن است كه اوضاع اقتصادي را به سرعت علي‌رغم تقاضاي صندوق بين‌المللي پول مبني بر خودداري از شتابزدگي، بهبود بخشد. لغو يارانه‌ها و يا زمينه‌سازي براي لغو آن مي‌تواند نتايج نامناسبی براي ملت ايران و نظام در پي داشته باشد.

وي در مورد تأثير اختلاف آمريكا و روسيه در مذاكرات آمريكا با ايران پاسخ داد: ممكن است روسيه به طريقي كوشيده باشد بر ايران تأثير بگذارد. آمريكايي‌ها در جلسه عمومي در وين از اين امر ترسيده بودند ولي پس از شروع بحث‌ها معلوم شد كه ايراني‌ها همچنان مثبت و جدي هستند و آن ها براي دستيابي به توافق عجله دارند.