دستخط وزیر کار/عکس

همایش تکریم کارآفرینان شبکه اثرگذار بر اقتصاد مقاومتی صبح امروز یکشنبه با حضور علی ربیعی وزیر تعاون،کار و رفاه اجتماعی برگزار شد.
103775_210