دعوا و زدوخورد بین نمایندگان/عکس

دعوا و زدوخورد بین نمایندگان عضو حزب کمونیست و راستگرایان در پارلمان اوکراین

Brawl Breaks Out In Ukraine Parliament