ربودن زن و دختر در نیجریه توسط بوکو حرام

ربودن زن و دختر در نیجریه توسط بوکو حرام

یک مقام محلی نیجریه گفت: افراد مسلح گروه بوکوحرام بیش از ۶۰ زن و دختر جوان را در منطقه ناآرام شمال شرقی نیجریه ربودند.

این عده هفته گذشته در یک رشته حملات بوکوحرام به روستای کومابزا در منطقه دامبائو در ایالت برونو ربوده شدند.

در این حملات ، 30 نفر نیز کشته شدند.

وزارت دفاع نیجریه در ابوجا اعلام کرد: هنوز نمی تواند گزارش هایی را که از ربوده شدن دختران در برونو حکایت دارد ، تایید کند.