روحانی: برای سازمان ملل متاسفم

روحانی: برای سازمان ملل متاسفم
 

روحانی: برای سازمان ملل متاسفم

 

رئیس جمهور تاکید کرد: باز پس گرفته شدن دعوت از ایران برای شرکت در نشست ژنو دو درباره سوریه مایه تاسف است.

 
به نقل از شبکه تلویزیونی یورونیوز، آقای روحانی که به سوئیس رفته است تا در اجلاس جهانی داووس شرکت کند. این اولین بار پس از ده سال است که رئیس جمهور ایران در این اجلاس بزرگ اقتصادی شرکت می کند.
 
ایزابل کومار خبرنگار یورونیوز موفق شد در حاشیه این اجلاس با او درباره مسائل جهانی گفتگو کند.
 
کومار گفت: در حاشیه اجلاس داووس مذاکرات پر تنشی در سوئیس درباره آینده سوریه در جریان است. دعوت از ایران برای شرکت در این کنفرانس باز پس گرفته شد. واکنش شما چیست؟
 
آقای روحانی در پاسخ به خبرنگار یورونیوز گفت: ما اولا وظیفه انسانی خود می دانیم که هر اقدامی که می توانیم برای جلوگیری از خونریزی و راحتی  مردم سوریه انجام دهیم. ثبات در منطقه برای ما بسیار مهم است. جنگ داخلی در سوریه، چیزی نیست که قابل تحمل باشد. اما درباره دعوت، ما در هر جمعی که بخواهد به مردم سوریه  کمک کند، برای حضور آمادگی داریم. من متاسفم از آنچه پیش آمد متاسفم، نه برای خودمان یا ایران، متاسفم برای سازمان ملل متحد برای دبیرخانه این سازمان.
 
گفتگوی کامل با رئیس جمهوری ایران در ساعت بیست و یک چهل و پنج به وقت بروکسل پخش خواهد شد.