سخنان جالب آیت الله رفسنجای

01
01

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

آيت الله هاشمي رفسنجاني صبح امروز در ديدار نخست وزير و امور خارجه اسبق ايتاليا، با اشاره به سوابق جمهوري اسلامي ايران در پايبندي به تعهدات بين‌المللي و ديپلماتيك، گفت: انتظار ملت هايي كه تفاهمات حاكمان خود را مي‌بينند، پرهيز از پيمان شكني و تضاد دررفتار و گفتار است كه از مسؤولان آمريكايي بروز كرد.

آيت الله هاشمي رفسنجاني صبح امروز در ديدار نخست وزير و امور خارجه اسبق ايتاليا، با اشاره به سوابق جمهوري اسلامي ايران در پايبندي به تعهدات بين‌المللي و ديپلماتيك، گفت: انتظار ملت هايي كه تفاهمات حاكمان خود را مي‌بينند، پرهيز از پيمان شكني و تضاد دررفتار و گفتار است كه از مسؤولان آمريكايي بروز كرد.

رئيس مجمع تشخيص مصلحت نظام افكار عمومي جهاني را در سايه انفجار اطلاعات، رو به رشد و هوشيارانه خواند و گفت: ملت‌ها، مخصوصاً در آفريقا و خاورميانه ، وقتي آگاه شدند، تاريخ ساز مي‌شوند.

ايشان به موفقيت هاي علمي ايران در شرايط تحريم‌هاي ناجوانمردانه و تدبير سياسي مردم براي انتخاب مسير اجرايي كشور اشاره كرد و گفت: در دانش، موجود زنده به فضا مي‌فرستند و در مسايل سياسي، مسؤولان را با انتخاب تفكر اعتدالي، به سوي تعامل سازنده با ملت‌ها و دولت‌ها سوق مي‌دهند.

عضو مجلس خبرگان رهبري با ارائه تحليلي از رقابت‌هاي اقتصادي قدرت‌هاي سياسي، به افزايش تدريجي حضور چين در عرصه هاي مختلف اشاره كرد و گفت: سرمايه‌گذاري كشورها در قاره آفريقا ، شرايط مناسبي را براي آينده آنها فراهم مي‌كند.

ايشان آينده سياسي چين، شوروي ، آمريكا و مجموعه اروپا را در گروي نگاه احترام آميز به ديگر ملت‌ها دانست و گفت: دوران شيوه‌هاي استعماري گذشته و ملت‌ها و حتّي بسياري از حكومت‌ها ، مثل جمهوري اسلامي بيدار شدند.

آيت الله هاشمي رفسنجاني با ارائه تحليلي از نتايج رفتار غيرمدبرانه غرب و آمريكا در عراق، افغانستان ، ليبي و سوريه گفت: شتاب در اشغال كشورها و عدم توجه به اهداف انساني سقوط ديكتاتورها و بي برنامگي‌ براي دوران پس از اشغال، باعث تعميق وحشت مردم از تروريست‌ها و ميدان‌داري گروههاي افراطي شده است.

ايشان صداقت را شرط اوّل هر گفتار و رفتار سياسي دانست و با بيان نمونه‌هايي از بي‌صداقتي غرب و آمريكا در منطقه خاورميانه و عدم توجه به افكار عمومي، گفت: تكنولوژي و سلاح قدرت نمي‌آورد و حاكمان كشور هاي بزرگ بايد بپذيرند كه افكار عمومي ملت‌هاي منطقه پذيراي صهيونيست‌ها نيست و مي‌بينيد كه لابي آنها چگونه شيطنت مي‌كند تا فضاي همكاري جهاني را دوباره آلوده كنند.

آقاي ماسيمودالما نيز در اين ديدار، سفرش را در راستاي سفر هيأت ‌هاي اروپايي به ايران دانست و گفت: مذاكرات ديپلماتيك در هر سطحي منتج به تفاهمات اساسي‌تر مي‌شود.

وي با تشريح كارهاي فرهنگي خود در بنياد فرهنگي پيشروان اروپايي، گفت: مسؤوليت ما بررسي آينده اروپاست و مي‌دانيم دورنماي خوب اروپا در گروي همكاري با ديگر كشورهاي جهان و به ويژه ايران است.

نخست وزير و امور خارجه اسبق ايتاليا به دستاوردهاي سياسي جمهوري اسلامي در شرايط كنوني اشاره كرد و گفت: بسياري هستند كه نمي‌خواهند توانايي‌هاي ايران به منصه ظهور برسد، امّا عقلاي اروپا جزو اين گروه نيستند و خود را شريك اصلي ايران در مسير حركت به سوي دانش و شكوفايي اقتصاد مي‌دانند.

ايشان نقش ايتاليا براي مسايل ايران را در اروپا برجسته خواند و گفت: به خاطر اين نقش است كه ما در تحريم هاي عليه ايران، بيشتر از ديگران متضرر شديم.

آقاي ماسيمودالما به چرايي و چگونگي مذاكرات ژنو، دستاوردهاي سياسي آن براي كشور 1+5 و دورنماي آن در شش ماه آينده اشاره كرد و گفت: متاسفانه بعضي از دولت‌ها تحت تأثير تندروها نقض پيمان كرده اند و تصميمات ديروز شوراي اروپا را مثبت ارزيابي مي‌كنيم تا اعتماد متقابل،  پايه و اساس مذاكرات آينده باشد.