سفیر ایران در مسکو : اورانیوم روسی در برابر نفت ایرانی

4

سفیر ایران در مسکو : اورانیوم روسی در برابر نفت ایرانی

اورانیوم روسی در برابر نفت ایرانی

خبرگزاری “رویترز” ماه گذشته نیز از مذاکره مقام های ایران و روسیه برای مبادله 500 هزار بشکه نفت در روز با یکدیگر به رایزنی پرداخته بودند.

خبرگزاری “رویترز” به نقل از سفیر جمهوری اسلامی ایران در مسکو گزارش داده که ایران حاضر است در مقابل ساخت دومین راکتور هسته ای توسط روسیه در شهر بوشهر به مبادله نفت با آن کشور بپردازد.

به گزارش “تدبیر”، خبرگزاری “رویترز” ماه گذشته نیز از مذاکره مقام های ایران و روسیه برای مبادله 500 هزار بشکه نفت در روز با یکدیگر به رایزنی پرداخته بودند. خبرگزاری “رویترز” در ادامه افزوده بود که این مذاکرات به منظور مقابله با تبعات منفی تحریم های وضع شده از سوی کشورهای غربی علیه ایران انجام شده است.
اخبار سیاست خارجی – تدبیر