شما نظر دهید/چرا حاضر به انصراف از یارانه ها نشدید؟

آنگونه که معاون اجرایی رئیس جمهور خبر داده بیش از نود درصد از مردم برای دریافت یارانه ها ثبت نام کرده اند. 

محمد شریعتمداری در عین حال البته گفته که دولت برای شناسایی طبقه نیازمند طبق قانون عمل می‌کند و دست دولت باز است و در این راستا 49 بانک اطلاعاتی وجود دارد که قطعاً ناقص است.

این حجم از ثبت نام در حالی اتفاق افتاد که در هفته های گذشته دولت تلاش فراوانی را برای متقاعد کردن مردم به انصراف از یارانه انجام داد و برنامه های زیادی نیز در صدا و سیما در همین راستا تولید شد.

آیا شما نیز جزو متقاضیان دریافت یارانه هستید؟
چرا حاضر نشدید از دریافت یارانه انصراف دهید؟