شیرزاد: به جای حذف مطهری، تحمل خود را بالا ببرید

احمد شیرزاد در اعتماد نوشت: امروز بهارستان شاهد برگزاري انتخابات هيات رييسه خواهد بود. معمولا در مجلس بحث انتخابات هيات رييسه در همان ماه و سال اول موضوعيت دارد و حساس جلوه مي‌كند.
تا جايي كه حافظه من ياري مي‌كند معمولا مجلس همان انتخاب‌هاي سال نخستش براي هيات رييسه را در سال‌هاي بعد هم تكرار مي‌كند، اگرچه از لحاظ قانوني انتخابات هيات رييسه هر سال بايد تمديد شود اما سنت و رسم مجلس اين است كه تغيير مهمي در هيات رييسه صورت نمي‌دهد و اگر تغييري هم باشد جزيي و كوچك است. در واقع رييس و نواب‌هايش در مجلس ٤ ساله هستند و مجلس راي به آنها را تكرار و تمديد مي‌كند. در حال حاضر، در مجلس شوراي اسلامي هيچ فراكسيوني نداريم كه اكثريت قاطع را داشته باشد. به بيان ديگر در مجلس دهم يك توازن بين جناحي حاكم است و شخصيت اصلي اين توازن علي لاريجاني است و شايد به همين دليل مجلس ترجيح داد او را بر كرسي رياست مجلس بنشاند.
تجربه اين يك سال نشان مي‌دهد كه لاريجاني هم به خوبي توانسته توازن را در مجلس رعايت كند و از يك‌سو هم با دولت رابطه خوب و سازنده‌اي داشت و از سوي ديگر با ساير نهادهاي نظام رابطه خوبي برقرار كرد. بر همين اساس به باور من مساله رياست مجلس در انتخابات امروز هيات رييسه چندان موضوعيتي نخواهد داشت. نكته ديگر اما بحث فراكسيون اميد در مجلس است. اگرچه فراكسيون اميد اكثريت قاطع مجلس را ندارد اما نمي‌توان چشم بر اين حقيقت بست كه اين فراكسيون در مجلس تعيين‌كننده است و ساير جناح‌هاي مجلس هم نمي‌توانند نسبت به آن و تاثيراتش بي‌تفاوت باشند. به همين دليل تركيبي كه در اين يك سال در راس مجلس حاكم بود مصداقي از موازنه نيروها در بهارستان بود و نشانگر اين بود كه گروه‌هاي حاضر در مجلس رابطه خوبي با هم دارند و با اطلاع از وزن يكديگر چنين هيات رييسه‌اي را برگزيده‌اند. من به عنوان كسي كه سابقه حضور در مجلس را داشته‌ام تصور مي‌كنم مجلس بار ديگر اين هيات رييسه را تكرار خواهد كرد. اگرچه خبرهايي مبني بر حذف علي مطهري از هيات رييسه به گوش مي‌رسد اما به نظر مي‌رسد اينگونه حرف‌ها بيشتر شبيه يك شوخي باشد.
علي مطهري شخصيتي برجسته و آزادمرد است كه از يك‌سو با راي بالاي مردم تهران به مجلس رفته و از سوي ديگر مورد حمايت فراكسيون تعيين‌كننده اميد است. به باور من چنين شوخي با جايگاه مطهري در هيات رييسه به نوعي شوخي با راي مردم تهران است و كم‌لطفي در حق مطهري كم‌لطفي در حق مردم تهران است.
شايد برخي حرف‌هاي آقاي مطهري براي بعضي‌ها گزنده باشد اما همان گروه بهتر است به جاي اينكه به فكر حذف آقاي مطهري باشد تحمل خود را در برابر شنيدن سخن مخالف بالا ببرد. در هر صورت آقاي مطهري نماينده بخشي از جامعه است و مطالباتي را مطرح مي‌كند كه مطالبه بخشي از جامعه است. اما به‌طور كلي با توجه به اينكه جلسات راي اعتماد براي كابينه جديد آقاي روحاني پيش روي مجلس است بهترين و ايده‌آل‌ترين شرايط اين است كه مجلس همين هيات رييسه فعلي را تمديد كند تا از يك‌سو موازنه در مجلس و از سوي ديگر موازنه با ساير قوا و نهادهاي نظام برقرار باشد.