ظریف با شال سنتي هند/تصاوير

محمد جواد ظریف در نخستین روز سفر رسمی به دهلی نو به همراه سلمان خورشید وزیر امور خارجه هند درگردهمایی محققان و اندیشمندان هند از بنیاد تحقیقات آبزرور با عنوان سیاست خارجی ایران – چشم انداز ثبات در آسیای غربی حضور یافت و سخنرانی کرد. وزیر امور خارجه کشورمان در این نشست و در اقدامی نمادین برای نشان دادن دوستی دو کشور با شال سنتی هند حضور یافت و سخنرانی کرد.

9mqcs9ew (1)