عارف به میدان آمد

01
01

 

 

 

 

 

 

 

سخنان عارف پس از انتخابات ریاست جمهوری و همچنین تحرکات اخیر وی، همگی گویای برنامه ریزی وی و اطرافیانش برای حضور پرقدرت در انتخابات مجلس است. گو اینکه چندی پیش نیز در خبرها آمده بود خاتمی به دنبال مذاکرات هاشمی با عارف برای گرفتن مسئولیت مرکز مطالعات استرتژیک مجمع تشخیص به عارف پیشنهاد داده بجای گرفتن مقام در پی راه اندازی حزب خویش بوده و برای ریاست مجلس دهم فعالیت کند.

شنیده ها از اردوگاه اصلاح طلبان حکایت از نگرانی این طیف از انشقاق درون گروهی دارد. بر همین اساس در جلسه اخیر اصلاح طلبان که درباره انتخابات مجلس دهم برگزار شده ، نسبت به فعالیت های انتخاباتی محمد رضا عارف اظهار نگرانی شده است. حاضران در جلسه با اشاره به روحیه انتقادی عارف پس از انتخابات ریاست جمهوری، معتقد بوده اند که وی می خواهد شکست در انتخابات ریاست جمهوری را با پیروزی در انتخابات مجلس جبران کند.

گفته می شود عارف درصدد است با ارائه یک لیست مستقل با سرلیستی خود در تهران و پیروزی در انتخابات مجلس ، خیز بعدی را با گرفتن صندلی ریاست مجلس و در نهایت کاندیداتوری در انتخابات ریاست جمهوری دوازدهم بردارد. گویی عارف و حامیانش که با دلخوری از صحنه فعالیت های انتخاباتی کنار کشیدند پس از پایان انتخابات ریاست جمهوری تصمیم گرفته اند وارد مرحله جدیدی از فعالیت سیاسی شده و در همین رابطه به فکر برنامه ریزی برای انتخابات مجلس آینده افتاده اند، موضوعی که سبب شده چهره‌های مطرح اصلاحات با نگاه بدبینانه نسبت به ورود مستقل عارف به عرصه سیاست و خروج وی از زیر بار تصمیم‌گیری‌های ملوک‌الطوایفی، این اقدام را در راستای ایفای نقش عارف در زمین اصولگرایان و انشقاق بیشتر در بدنه اصلاح‌طلبان تعبیر کنند.

اما تحرکات انتخاباتی اصلاح طلبان برای ورود به انتخابات مجلس محدود به فعالیتهای عارف نشده و با اینکه حدود دو سال دیگر تا برگزاری دهمین انتخابات مجلس شورای اسلامی باقی است ولی به لحاظ روی کارآمدن اصلاح طلبان بر مسند قدرت این انتخابات از هم اکنون بحث برانگیز و به محلی برای گمانه های سیاسی بدل شده است. در این میان اصلاح طلبان که گویی خود را از هم اکنون پیروز انتخابات مجلس می داند در اندیشه ریاست قوه‌مقننه بوده و چندین گزینه را نیز برای همین منظور آماده کرده اند!

تحرکات انتخاباتی چند وقت اخیر محمد رضا عارف نیز در همین راستا قلمداد شده زیرا وی پیش ازاین در گفتگویی، در پاسخ به اینکه شایعه شده شما با تشکیل حزب فراگیر به دنبال تسخیر مجلس شورای اسلامی دهم هستید، گفته بود: ما هنوز در مورد حزب به جمع‌بندی نرسیده‌ایم که یک حزب جدید تشکیل دهیم و یا احزابی که وجود دارند را حمایت و تقویت کنیم اما یکی از فعالیت‌های احزاب مشارکت در صحنه‌های سیاسی از جمله مجلس است. بنابراین اگر حزبی تشکیل دهم قطعاً مشارکتی جدی در مجلس خواهم داشت.

وی همچنین در جریان رای اعتماد نمایندگان مجلس به وزاری کابینه روحانی و در جمع فعالان اصلاح طلب نیز گفته است: اصلا‌ح‌طلبان انتخابات مجلس گذشته را به راحتی از دست دادند البته برخی تنگ‌نظری‌ها نیز در این امر موثر بود اما برای انتخابات مجلس آینده باید برنامه جدی داشته باشند و این خواسته اکثریت مردم از اصلاح‌طلبان است.

سخنان عارف پس از انتخابات ریاست جمهوری و همچنین تحرکات اخیر وی، همگی گویای برنامه ریزی وی و اطرافیانش برای حضور پرقدرت در انتخابات مجلس است. گو اینکه چندی پیش نیز در خبرها آمده بود خاتمی به دنبال مذاکرات هاشمی با عارف برای گرفتن مسئولیت مرکز مطالعات استرتژیک مجمع تشخیص به عارف پیشنهاد داده بجای گرفتن مقام در پی راه اندازی حزب خویش بوده و برای ریاست مجلس دهم فعالیت کند.

در همین حال با اینکه جبهه اصلاحات با توجه به کناره گیری عارف از انتخابات ریاست جمهوری، وی را سرلیست این جبهه در دهمین انتخابات مجلس می داند، دیگر اصلاح طلبان به لحاظ اینکه در سر سودای حمایت از سرلیستی شخص دیگری را دارند از این موضوع ابراز نگرانی کرده و می ترسند ارائه لیست مجزا از سوی عارف سبب شکسته شدن آرای آنان در انتخابات پیش رو شود.

در واقع برخی از اصلاح طلبان در اندیشه حمایت از شخصی به غیر از عارف هستند که آرای بیشتری داشته و حمایت طیفی از اصولگرایان معتدل را نیز دارا باشد اما حضور عارف و صحبت از ارائه لیست مجزا از سوی وی برای انتخابات مجلس، اندیشه اصلاح طلبان را در هم ریخته تا جایی که آنها از هم اکنون نگران انشقاق و از دست دادن کرسی های مجلس شده اند!

از سوی دیگر با اینکه اصلاح طلبان همواره از اِجماع سیاسی و ضرورت پذیرش نظرات بزرگان این جبهه سخن می گویند ولی تنها در معدود مواردی به اجماع رسیده و می توان گفت گزینه وحدت در حیات سیاسی آنان آنچنان پررنگ نیست اما گویی این بار انشقاق و سهم خواهی زودتر به سراغ آنها آمده تا جایی که بسیاری از اصلاح طلبان سخن گفتن از لیست های انتخاباتی مجزا آنهم از هم اکنون را عاملی برای شکست قلمداد می کنند.

حال به نظر می رسد محمدرضا عارف که مجبور شد پیش از انتخابات ریاست جمهوری به نفع روحانی کناره گیری کند اینبار عزم خود را جزم کرده که در مقابل کناره گیری از انتخابات ریاست جمهوری، کرسی ریاست مجلس را به دست آورد نکته ای که از سوی برخی از اصلاح طلبان به عنوان سهم خواهی قلمداد می شود. حال باید دید آیا عارف این بار می تواند ناکامی خود را جبران کند یا باز هم اصلاح طلبان برای به دست آوردن آرای بیشتر به سر لیستی شخصی معتدل تر تمایل نشان خواهند داد.