عراق از تهدید داعش به عنوان فرصت استفاده کند

عراق از تهدید داعش به عنوان فرصت استفاده کند

یک عضو فراکسیون اصولگرایان مجلس تاکید کرد: حکومت مرکزی عراق گروهک تروریستی داعش را یک فرصت برای تقویت وحدت بین شیعیان اهل تسنن و کردنشینان عراق ببیند.

سیدسعید زمانیان در پاسخ به خبرنگار گفت: وحدت ملی در عراق باید حول منافع ملی ایجاد و تقویت شود تا مسائل تروریستی بویژه جریان داعش نتواند سیاست تجزیه ای عراق را دنبال کند.

نماینده مردم شهرکرد ادامه داد جریان تروریستی داعش یک تهدد و هم یک فرصت برای حکومت مرکزی عراق و مردم این کشور و مذاهب و ادیان مختلف آن است. اگر این گروه به دید فرصت نگریسته شود موجب اتحاد آحاد مختلف مردم می‌شود ولی اگر اتحاد بین فرق و ادیان و اقوام مختلف ایجاد نشود ممکن است سیاست تجزیه ای عراق بوقوع بپیوندد که حکومت مرکزی باید مانع تحقق این خواسته گروهک تروریستی شود.

زمانیان اظهار کرد: دولت عراق باید با قوت از توان مردم برای تشکیل ارتش و بسیج قدرتمند استفاده کند و بستر شناسایی مدیران بی کفایت و مسئولان خائن حاضر در بدنه حکومت را شناسایی کند و از قدرت برکنار کند.