عکسی کمتر دیده شده از جوانی احمدی نژاد و محصولی

1148973_452752348165947_1768166135_n